Copernici

112
Cn
Grup
12
Període
7
Bloc
d
Protons
Electrons
Neutrons
112
112
173
Propietats Generals
Nombre atòmic
112
Massa atòmica
[285]
Mass Number
285
Categoria
Metalls de transició
Color
n/a
Radioactiu
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
Estructura cristal·lina
n/a
Història
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
Electrons per capa
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Configuració electrònica
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
Propietats Físiques
Fase
Líquid
Densitat
-
Punt de fusió
-
Punt d'ebullició
-
Entalpia de fusió
n/a
Entalpia de vaporització
n/a
Capacitat tèrmica específica
-
Abundància a l'escorça terrestre
n/a
Abundància a l'univers
n/a
The
Crèdits de les imatges: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54084-26-3
PubChem CID Number
n/a
Propietats Atòmiques
Radi atòmic
-
Radi covalent
122 pm
Electronegativitat
-
Potencial d'ionització
-
Volum atòmic
-
Conductivitat tèrmica
-
Estats d'oxidació
2, 4
Aplicacions
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Copernicium is harmful due to its radioactivity
Isòtops
Isòtops estables
-
Isòtops inestables
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn