Nom
Símbol
Ac
Ac
Nombre atòmic
89
89
Grup
n/a
n/a
Període
7
7
Bloc
f
f
Abundància a l'escorça terrestre
n/a
n/a
Abundància a l'univers
n/a
n/a
Propietats Generals
Massa atòmica
[227]
[227]
Categoria
Actínids
Actínids
Color
Plata
Plata
Radioactiu
Estructura cristal·lina
Cara cúbica centrada
Cara cúbica centrada
Propietats Físiques
Densitat (g/cm3)
10,07
10,07
Fase
Sòlid
Sòlid
Punt de fusió
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Punt d'ebullició
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Entalpia de fusió (kJ/mol)
14
14
Entalpia de vaporització (kJ/mol)
400
400
Capacitat tèrmica específica (J/g·K)
0,12
0,12
Propietats Atòmiques
Radi atòmic
-
-
Radi covalent
215 pm
215 pm
Electronegativitat (Escala de Pauling)
1,1
1,1
Potencial d'ionització (eV)
5,17
5,17
Volum atòmic (cm3/mol)
22,54
22,54
Conductivitat tèrmica (W/cm·K)
0,12
0,12
Estats d'oxidació
3
3
Configuració electrònica
[Rn] 6d1 7s2
[Rn] 6d1 7s2
Electrons per capa
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2