Nobeli

102
No
Grup
n/a
Període
7
Bloc
f
Protons
Electrons
Neutrons
102
102
157
Propietats Generals
Nombre atòmic
102
Massa atòmica
[259]
Mass Number
259
Categoria
Actínids
Color
n/a
Radioactiu
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Estructura cristal·lina
n/a
Història
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Electrons per capa
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Configuració electrònica
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Propietats Físiques
Fase
Sòlid
Densitat
-
Punt de fusió
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Punt d'ebullició
-
Entalpia de fusió
n/a
Entalpia de vaporització
n/a
Capacitat tèrmica específica
-
Abundància a l'escorça terrestre
n/a
Abundància a l'univers
n/a
Illustration
Crèdits de les imatges: Images-of-elements
Illustration of nobelium
CAS Number
10028-14-5
PubChem CID Number
n/a
Propietats Atòmiques
Radi atòmic
-
Radi covalent
-
Electronegativitat
1,3 (Escala de Pauling)
Potencial d'ionització
6,65 eV
Volum atòmic
-
Conductivitat tèrmica
0,1 W/cm·K
Estats d'oxidació
2, 3
Aplicacions
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
Isòtops
Isòtops estables
-
Isòtops inestables
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No