Lawrenci

103
Lr
Grup
n/a
Període
7
Bloc
d
Protons
Electrons
Neutrons
103
103
159
Propietats Generals
Nombre atòmic
103
Massa atòmica
[262]
Mass Number
262
Categoria
Actínids
Color
n/a
Radioactiu
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Estructura cristal·lina
n/a
Història
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Electrons per capa
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Configuració electrònica
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Propietats Físiques
Fase
Sòlid
Densitat
-
Punt de fusió
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Punt d'ebullició
-
Entalpia de fusió
n/a
Entalpia de vaporització
n/a
Capacitat tèrmica específica
-
Abundància a l'escorça terrestre
n/a
Abundància a l'univers
n/a
Illustration
Crèdits de les imatges: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS Number
22537-19-5
PubChem CID Number
n/a
Propietats Atòmiques
Radi atòmic
-
Radi covalent
-
Electronegativitat
1,3 (Escala de Pauling)
Potencial d'ionització
4,9 eV
Volum atòmic
-
Conductivitat tèrmica
0,1 W/cm·K
Estats d'oxidació
3
Aplicacions
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Isòtops
Isòtops estables
-
Isòtops inestables
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr